publicerad: 2021  
fusk fusket, plural fusk, bestämd plural fusken
fusk·et
substantiv
1 ut­nyttjande av otillåtna metoder eller hjälp­medel i syfte att vinna för­del; vid prov, tävling eller dylikt
fusk (i/med något)
fusk (i något)
fusk (med något)
grovt fusk; systematiskt fusk; ut­brett fusk; det före­kom fusk vid skrivningen
ibland äv. om olagligheter var­dagligt bedrägeri
fusk i bok­föringen
belagt sedan 1807; till fuska
2 vanligen i sammansättn. slarvigt ut­förande av arbete
JFR slarv
fuskbygge; fuskjobb; fuskreparation
belagt sedan 1807