publicerad: 2021  
fåmansföretag fåmans­företaget, plural fåmans­företag, bestämd plural fåmans­företagen
få·mans|­före·tag
substantiv
`mansföretag
aktie­bolag eller ekonomisk förening som ägs av ett få­tal personer vilket har betydelse för beskattningen
belagt sedan 1987