publicerad: 2021  
fåne fånen fånar
fån·en
substantiv
`ne
ned­sättande dum och bort­kommen person
JFR dåre, idiot
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska fane, eg. 'person som vet eller säger litet'; jfr no. fåen 'en­faldig; tyst'