publicerad: 2021  
fältbiolog fält­biologen fält­biologer
fält|­bio·log·en
substantiv
fäl`tbiolog
person som studerar djur och växter i deras naturliga miljö
JFR biolog
i bestämd form plur. om en riks­täckande ungdoms­organisation med denna in­riktning
åka på exkursion med Fält­biologerna
belagt sedan 1947