publicerad: 2021  
fängelsekund fängelse­kunden fängelse­kunder
fäng·else|­kund·en
substantiv
fäng`elsekund
person som flera gånger dömts till fängelse­straff
den miss­tänkte var en känd fängelse­kund
belagt sedan 1889