publicerad: 2021  
fängelse fängelset fängelser
fäng·els·et
substantiv
fäng`else
byggnad för förvaring av personer som dömts till frihets­berövande
fängelsecell; fängelsehåla; fängelsestraff
åka i fängelse; kastas i fängelse; sitta i fängelse; han rymde från fängelset
äv. om mot­svarande straff
han dömdes till två års fängelse
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska fangilse, fängelse; ombildn. av lågtyska vengnisse; jfr ur­sprung till 1fånga!!, fånge