publicerad: 2021  
färdas färdades färdats
verb
`rdas
förflytta sig över längre sträcka om person; oftast med något färd­medel; med ton­vikt snarare på själva resandet än på målet
någon färdas någonstans
färdas på okända vatten; i bilen färdades fyra personer
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska färþas; till färd
färdasfärd