publicerad: 2021  
färddator färd­datorn färd­datorer
färd|­dat·or·er
substantiv
`rddator
dator som tar in och bearbetar upp­gifter i an­slutning till (bil)färd och upp­lyser om lämplig färd­väg, av­stånd m.m.
belagt sedan 1982