publicerad: 2021  
färde ingen böjning
substantiv
`rde
dra sina färde ålderdomligtge sig avefter tio år i huvud­staden drog hon sina färde
vara fara (p)å färde se fara
vara (p)å färde försig­gågenom förbundets tid­skrift hölls med­lemmarna under­rättade om vad som var å färde
belagt sedan 1442 (dombrev om laxfiske utfärdat av en grupp lagmän (Styffe)); fornsvenska a færdhe; till färd