publicerad: 2021  
färdskrivare färd­skrivaren, plural färd­skrivare, bestämd plural färdskrivarna
färd|­skriv·ar·en
substantiv
`rdskrivare
fordons­instrument som automatiskt registrerar körtid och hastighet fram­för allt i for­don i yrkes­mässig trafik; för senare kontroll
belagt sedan 1953