publicerad: 2021  
färdtjänst färd­tjänsten
färd|­tjänst·en
substantiv
`rdtjänst
kommunal transport­tjänst för funktions­nedsatta och äldre vanligen i form av starkt prisnedsatta taxi­resor
färdtjänstresa; färdtjänsttillstånd; riksfärdtjänst
an­lita färd­tjänst; hon är 90 år och beroende av färd­tjänst
belagt sedan 1969