publicerad: 2021  
färganalys färg­analysen färg­analyser
färg|­ana·lys·en
substantiv
[fär`j-]
analys med syfte att ge besked om vilka färger en person bör ha t.ex. på kläder, glas­ögon och kosmetika
färg­analysen ut­förs med olik­färgade tyg­stycken som hålls mot an­sikte, hår och ögon
belagt sedan ca 1985