publicerad: 2021  
beständighet beständigheten
be·ständ·ig·het·en
substantiv
bestän´dighet
det att väsentliga egenskaper bi­behålls trots yttre på­frestningar
de kristna värdenas beständighet
äv. om grad av oföränderlighet vanligen i sammansättn.
färgbeständighet; köldbeständighet; rostbeständighet
belagt sedan 1670