publicerad: 2021  
född fött födda
adjektiv
1 som kommit till världen på en viss plats, vid en viss tid­punkt osv.
född tid (någonstans) född någonstans (tid)
NN, född i Stock­holm 1959
spec. i ut­tryck som an­ger vilket efter­namn någon (vanligen en kvinna) hade som barn
fru Persson, född Johansson
inte vara född i far­stun se farstu
inte vara född i går inte vara bort­kommen eller dumjag har varit med förr och är faktiskt inte född i går
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska födder
2 som har viss naturlig talang
född (till) någon
han är född till musiker; hon är född under­hållare
belagt sedan 1633
Stjärnorna kvittar det lika
om någon är född eller död. Nils Ferlin, ur En död­dansares visor, 1930