publicerad: 2021  
födelseattest födelse­attesten födelse­attester
föd·else|­at·test·en
substantiv
`delseattest
sär­skilt vid beskrivning av ut­ländska förhållanden dokument som bl.a. an­ger när och var någon är född
belagt sedan 1976