publicerad: 2021  
fönsterbord fönster­bordet, plural fönster­bord, bestämd plural fönster­borden
fönster|­bord·et
substantiv
fön`sterbord
bord som står vid fönster
sär­skilt om restaurang­bord med denna placering (som ofta an­ses attraktiv)
beställa fönster­bord
belagt sedan 1818