publicerad: 2021  
förbrukning förbrukningen förbrukningar
för·bruk·ning·en
substantiv
förbru´kning
an­vändning (av något) så att det tar slut el. om­vandlas till något oanvändbart; särsk. i fråga om driv­medel el. gifter
förbrukningsvara; bränsleförbrukning; energiförbrukning; tobaksförbrukning
förbrukning (av något)
ökad förbrukning; minskad förbrukning; beräknad förbrukning; genom­snittlig förbrukning; förbrukningen av alkohol
belagt sedan 1758