publicerad: 2021  
fördrag fördraget, plural fördrag, bestämd plural fördragen
för·drag·et
substantiv
fördra´g
1 hög­tidlig, formell överens­kommelse i större fråga mellan stater el. på högre nationell nivå
fördragsbrott; fördragsenlig; anslutningsfördrag; fredsfördrag; handelsfördrag; vänskapsfördrag
ett fördrag (mellan några)
ett fördrag (med någon/något)
ett fördrag (med någon)
ett fördrag (med något)
sluta ett fördrag
belagt sedan 1523; av lågtyska vordrach med samma betydelse; jfr ur­sprung till dra
2 tålamod med person el. mänskligt handlande
(ha) fördrag med någon/något/sats
(ha) fördrag med någon
(ha) fördrag med något
(ha) fördrag med sats
"Ni får ha fördrag med en gammal man", sade far­far
belagt sedan 1734