publicerad: 2021  
föremål före­målet, plural före­mål, bestämd plural före­målen
före|­mål·et
substantiv
`remål
1 av­gränsad före­teelse som man kan beröra vanligen inte större än att den kan hållas i handen el. åt­minstone flyttas; vanligen inte om person el. djur
historiska före­mål; han fick ett slag mot huvudet med ett trubbigt före­mål; museet har flera gånger plundrats på värde­fulla före­mål; rånaren var beväpnad med ett pistol­liknande före­mål
belagt sedan 1792; till mål i bet. 'ngt som man ser fram­för sig'
2 vanligen i vissa ut­tryck före­teelse som viss verksamhet in­riktas mot ofta om person men äv. om sak el. abstrakt före­teelse
föremål (för något)
slut­satserna kommer att bli före­mål för debatt; före­målet för allas beundran var NN
belagt sedan 1749