publicerad: 2021  
anteckning an­teckningen an­teckningar
an|­teckn·ing·en
substantiv
an`teckning
kortare ned­skriven text av mer el. mindre till­fällig art och som stöd för minnet
anteckningsblock; föreläsningsanteckning; marginalanteckning
en anteckning (om någon/något/sats)
en anteckning (om någon)
en anteckning (om något)
en anteckning (om sats)
göra en an­teckning; föra an­teckningar; det fanns plats för egna an­teckningar i marginalen
äv. om på­skrift av namn som an­mäl­ning och dylikt
anteckningslista
belagt sedan 1703