publicerad: 2021  
förfaringssätt förfarings­sättet, plural förfarings­sätt, bestämd plural förfarings­sätten
för·far·ings|­sätt·et
substantiv
förfa`ringssätt
sätt att förfara
ett lämpligt förfarings­sätt vid byte av däck
belagt sedan 1818