publicerad: 2021  
författa författade författat
verb
författ´a
skapa (skön­litterär) text av mer ambitiös typ
någon författar (något)
han tog ett sabbats­år för att författa
ofta i konstruktion med objekt och all­männare
romanen har författats av NN; författa en skrivelse
belagt sedan 1561; av lågtyska vorvaten med samma betydelse, eg. 'fatta; samman­fatta (inne­hållet av något)'
författaförfattande