publicerad: 2021  
1författning författningen författningar
för·fatt·ning·en
substantiv
författ´ning
1 samling rättsliga bestämmelser som an­ger hur ett land ska styras
författningsdomstol; författningsenlig; författningsvidrig; författningsändring
enligt författningen av 1809 ägde konungen att all­ena styra riket
äv. om grund­läggande bestämmelser för en organisation eller dylikt
kyrkoförfattning
belagt sedan 1788; till författa i en äldre bet. 'förordna, stadga'
2 en­skild lag, förordning eller annan rättslig före­skrift som (i Sverige) ut­färdas av riks­dagen, regeringen respektive annan statlig eller kommunal myndighet
JFR 1lag 1
olika författningar om läke­medels­hantering; författningen trädde i kraft vid halvårs­skiftet
belagt sedan 1709
2författning
för·fatt·ning
substantiv
författ´ning
gå i författning om något något formelltbörja för­bereda någotkommunen har gått i författning om att bygga ett operahus i renässansstil
belagt sedan 1779