publicerad: 2021  
förflyktigas förflyktigades förflyktigats
verb
förflyk´tigas
av­gå i gasform
något förflyktigas
eter förflyktigas lätt
äv. bildligt försvinna
in­trycken från resan förflyktigades snabbt
belagt sedan 1789; 1817 i bildlig bemärkelse; se ur­sprung till flykt
förflyktigasförflyktigande