publicerad: 2021  
förflytta förflyttade förflyttat
verb
förflytt´a
föra till annan plats konkret el. mer el. mindre abstrakt
någon förflyttar någon/något (någonstans)
någon förflyttar någon (någonstans)
någon förflyttar något (någonstans)
han an­sågs obekväm och förflyttades till en annan av­delning
ofta refl.
han förflyttar sig helst med bil
äv. i fråga om tid
vi förflyttar oss nu till 1500-talet
belagt sedan 1629
förflyttaförflyttande, förflyttning