publicerad: 2021  
förflyttning förflyttningen förflyttningar
för·flytt·ning·en
substantiv
förflytt´ning
det att förflytta något el. någon
folkförflyttning; truppförflyttning
förflyttning (av någon/något) (någonstans)
förflyttning (av någon) (någonstans)
förflyttning (av något) (någonstans)
spec. omplacering till annat arbete
han an­höll om förflyttning; ambassadören hade fått förflyttning till Washington
belagt sedan 1850