publicerad: 2021  
förföljelsemani förföljelse­manin
för·följ·else|­manin
substantiv
förföl`jelsemani
(konstant) sjuklig miss­tänksamhet
lida av förföljelse­mani
belagt sedan 1887