publicerad: 2021  
förfärlig förfärligt förfärliga
för·fär·lig
adjektiv
förfä´rlig
som väcker starkt, skräck­blandat obehag
förfärlig (för någon) (att+verb)
en förfärlig olycka
äv. försvagat gräslig
förfärliga hötorgs­tavlor; ett förfärligt oväsen
äv. all­mänt förstärkande var­dagligt
det var förfärligt roligt att träffas (adverbial)
belagt sedan 1515 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska forfärliker; av lågtyska vorverlik med samma betydelse; till förfära