publicerad: 2021  
förkommen förkommet förkomna
för·komm·en
adjektiv
[-kåm´-]
som har förlorat sin in­riktning i livet
förkomna existenser under Paris broar
belagt sedan 1842