publicerad: 2021  
förkonstling förkonstlingen
för·konst·ling·en
substantiv
[-kån´st-]
an­strängd förfining
den hög­borgerliga livs­stilens förkonstling
belagt sedan 1795