publicerad: 2021  
förlopp förloppet, plural förlopp, bestämd plural förloppen
för·lopp·et
substantiv
[-låp´]
1 sätt som något försig­går eller ut­vecklas på i form av en följd av händelser eller dylikt med orsaks­samband; om något som har en sammanhängande historia
sjukdomen har ett komplicerat förlopp; en skildring av krigets förlopp
belagt sedan 1450–57 (Sveriges Krönika); fornsvenska forlop; jfr ur­sprung till förlöpa
2 knappast plur. det att passera och nå slut­punkt om tid
efter två års förlopp
belagt sedan 1510 Jungfru Marie Örtagård