publicerad: 2021  
förlora sig förlorade förlorat
verb
förlo´ra sig
(så småningom) försvinna eller bli otydlig
förlora sig i något
längre bort förlorade sig landskapet i ett dunkel
äv. om person (i fråga om intellektuell verksamhet eller dylikt) (allt­för mycket) låta sig absorberas
han förlorar sig allt­för lätt i detaljer
belagt sedan 1743
förlora sigförlorande