publicerad: 2021  
1förmera förmerade förmerat
verb
förme´ra
göra större till an­talet el. om­fånget
JFR öka 2
förmera något
förmera sin bok­samling; förmera kapitalet
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska formera
förmeraförmerande, förmering