publicerad: 2021  
1förmena förmenade förmenat
verb
förme´na
inte tillåta eller unna att åt­njuta
förmena någon något/att+verb
förmena någon något
förmena någon att+verb
befolkningen förmenades elementära mänskliga rättigheter
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska formena; till 2men!!
förmenaförmenande
2förmena förmenade äv. förmente, förmenat äv. förment, presens förmenar
verb
förme´na
något ålderdomligt ut­trycka som sin åsikt
JFR anse
någon förmenar sats
ibland med av­seende på person (ofta refl.)
han förmenade sig ha rätt
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska formena 'förmoda; an­se'; till mena
förmenaförmenande