publicerad: 2021  
förmörkelse förmörkelsen förmörkelser
för·mörk·els·en
substantiv
förmör´kelse
vanligen i sammansättn. bortskymning av ljus­källa särsk. solen el. månen
förmörkelse (av något)
belagt sedan 1584