publicerad: 2021  
förnöjelse förnöjelsen förnöjelser
för·nöj·els·en
substantiv
förnöj´else
glädje och av­koppling
han gjorde konster till besökarnas förnöjelse
äv. försvagat tillfredsställelse
han fann till sin förnöjelse att ingen­ting saknades
belagt sedan 1679