publicerad: 2021  
förpesta förpestade förpestat
verb
förpes´ta
fylla (luften) med illa­luktande ämnen
någon/något förpestar något (för någon)
någon förpestar något (för någon)
något förpestar något (för någon)
av­gaserna förpestade luften
äv. bildligt göra olidlig
han förpestade livet för sin ex­fru; stämningen var förpestad av ömse­sidig miss­tro
belagt sedan 1838; äldre även 'smitta ner, infektera'; se ur­sprung till pest
förpestaförpestande, förpestning