publicerad: 2021  
förruttnelse förruttnelsen
för·ruttn·els·en
substantiv
förrutt´nelse
naturlig process var­vid organiskt ämne sönder­faller och löses upp genom an­grepp av bakterier m.m.; vanligen under ut­veckling av illa­luktande gaser
förruttnelsebakterie; förruttnelseprocess
förruttnelse (av något)
stanken av död och förruttnelse
äv. bildligt till­stånd av förfall och upp­lösning
dekadens och förruttnelse
belagt sedan 1587