publicerad: 2021  
försitta försatt försuttit försutten försuttna, presens försitter
verb
försitt´a
försumma att ut­nyttja
JFR missa
någon försitter något
försitta en möjlighet; försitta ett till­fälle; försitta en gyllene chans
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska firisitia, forsitia, eg. 'sitta för länge och där­igenom förlora'; delvis efter lågtyska vorsitten med samma betydelse
försittaförsittande