publicerad: 2021  
försjunken försjunket försjunkna
för·sjunk·en
adjektiv
försjunk´en
själsligt helt upp­tagen av något
självförsjunken
försjunken i något
hon satt försjunken i tankar; han satt försjunken i en tidning
belagt sedan 1840