publicerad: 2021  
förskräcklig förskräckligt förskräckliga
för·skräck·lig
adjektiv
förskräck´lig
som väcker mycket starkt obehag
förskräcklig (för någon) (att+verb)
en förskräcklig olycka; en förskräcklig sjukdom
äv. som all­mänt förstärknings­ord, sär­skilt i adverbiell an­vändning var­dagligt
en förskräcklig oordning; han frös förskräckligt (adverbial); filmen var förskräckligt bra (adverbial)
belagt sedan 1526