publicerad: 2021  
förskrivningsrätt förskrivnings­rätten
för·skriv·nings|­rätt·en
substantiv
förskri`vningsrätt
rätt att skriva ut recept på mediciner
hon är distrikts­sköterska och har förskrivnings­rätt
belagt sedan 1986