publicerad: 2021  
förskämning förskämningen
för·skäm·ning·en
substantiv
förskäm´ning
något ålderdomligt förruttnelse särsk. hos mat­varor
förskämning av lätt­fördärvliga livs­medel
belagt sedan 1590