publicerad: 2021  
förskärare för­skäraren, plural för­skärare, bestämd plural förskärarna
för|­skär·ar·en
substantiv
`rskärare
större kniv för delning av kött i hanterliga portioner
belagt sedan 1788