publicerad: 2021  
förstå förstod förstått, presens förstår
för·står
verb
förstå´
1 tillgodo­göra sig det tanke­mässiga inne­hållet i yttrande, text etc., men äv. handlingar och dylikt
någon förstår något/att+verb/sats
någon förstår något
någon förstår sats
någon förstår att+verb
jag hör vad han säger men jag förstår det inte; förstår hon själv vad hon skriver?; förstår du vad jag menar?; förstå filosofiska resonemang; hon förstår inte skämt; om jag förstår dig rätt så menar du ...; de hade svårt att göra sig förstådda
spec. med av­seende på språk
han förstår inte svenska
äv. tolka
hans tystnad måste förstås som ett av­böjande; hur ska man förstå NN:s ut­talande?
äv. på en djupare nivå inse
hon förstod vad situationen krävde; nu först förstod han vad han hade gått miste om
ibland spec. med ton­vikt på planerings­förmåga eller dylikt in­se sina möjligheter till visst handlande eller dylikt
han förstod att ut­nyttja läget; hon förstår att begagna sig av sitt ut­seende
låta förstå något an­tydningsvis upp­lysa om någothon lät förstå att hon inte tänkte säga upp sig fri­villigt
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska forstanda; av lågtyska vorstan med samma betydelse; jfr tyska verstehen, engelska understand med samma betydelse; oklar betydelse­utveckling
2 god­ta de djupare bevekelse­grunderna hos person; i fråga om handlings­sätt el. läggning; ofta förknippat med sympati
någon förstår någon
försök förstå henne!; hans fru förstår honom inte; hon har brutit förlovningen och jag förstår henne
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 välja att låta något betyda något; särsk. vid definition av termer eller dylikt
någon förstår något
med "frihet" förstod hon något mer än bara att kunna göra vad man vill
belagt sedan ca 1350 Konung Magnus Erikssons Stadslag