publicerad: 2021  
förstämning förstämningen
för·stäm·ning·en
substantiv
förstäm´ning
dyster stämning vanligen mera till­fällig
djup förstämning; väcka förstämning; värd­parets ord­växling spred en lätt förstämning över till­ställningen
belagt sedan 1831; se ur­sprung till förstämma