publicerad: 2021  
förstärka förstärkte förstärkt, presens förstärker
verb
förstär´ka
göra starkare
någon/något förstärker något
någon förstärker något
något förstärker något
förstärka bro­fästet; förstärka ljudet; tränaren förstärkte an­fallet genom att flytta upp en mitt­fältare; det fina bild­materialet förstärker in­trycket av en ut­märkt tidning
spec. utöka
förstärka sin kassa; förstärka gruppen med tre nya med­lemmar
belagt sedan 1507 (öppet brev från Kalmar stad och angränsande härader om villkor för fred (Styffe)); fornsvenska forstärkia
förstärkaförstärkande, förstärkning