publicerad: 2021  
försvarsväsen försvars­väsendet
för·svars|­väsend·et
substantiv
försva`rsväsen
samman­fattningen av personal, materiel och planering som främjar ett lands försvar
belagt sedan 1870