publicerad: 2021  
försäkra sig försäkrade försäkrat
verb
försä´kra sig
1 skaffa sig säker vetskap om att något förhåller sig på ett visst sätt
någon försäkrar sig om något/sats
någon försäkrar sig om något
någon försäkrar sig om sats
hon ville försäkra sig om att dörren var låst
belagt sedan 1528
2 skaffa sig säker till­gång till något önskat värde
någon försäkrar sig om något/att+verb/sats
någon försäkrar sig om något
någon försäkrar sig om sats
någon försäkrar sig om att+verb
han har försäkrat sig om biljetter till matchen; engels­männen hade i för­väg försäkrat sig om amerikanernas stöd
belagt sedan 1615
3 teckna försäkring för sig själv t.ex. liv­försäkring el. olycksfallsförsäkring
någon försäkrar sig (mot något/sats)
någon försäkrar sig (mot något)
någon försäkrar sig (mot sats)
belagt sedan 1889
försäkra sigförsäkrande