publicerad: 2021  
försäkring försäkringen försäkringar
för·säkr·ing·en
substantiv
försä´kring
1 ut­talande som inne­bär att något ut­lovas
försäkringar (om något/sats)
försäkringar (om något)
försäkringar (om sats)
försäkringar (sats)
de har fått försäkringar om fort­satt stöd; trots försäkringar om mot­satsen trodde hon att han var skyldig
belagt sedan 1508 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska forsäkring
2 skyddande av­tal som ut­lovar ekonomisk ersättning (till ena parten) vid in­träffad skada mot regel­bunden betalning av (relativt sett) mindre av­gift (premie)
försäkringsagent; försäkringsskydd; försäkringstagare; allriskförsäkring; bilförsäkring; livförsäkring; personförsäkring; reseförsäkring; sjukförsäkring
en försäkring (av någon/något)
en försäkring (av någon)
en försäkring (av något)
en försäkring (mot något)
en privat försäkring; teckna en försäkring; ta en försäkring på båten; betala försäkringen på huset; försäkringen har gått ut; försäkring mot ohyra; försäkringen täcker bara 50 % av förlusten; enligt försäkringen er­sätts bara nu­värdet av inventarierna
äv. om mot­svarande dokument
läs igenom det fin­stilta på försäkringen
äv. om lag­stadgad ersättning el. annan för­mån som staten ger med­borgare vid inkomst­bortfall el. vårdbehov
all­män försäkring
belagt sedan 1667